http://www.hrda.org.cy

574η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (9/2014) 8 Σεπτεμβρίου 2014

Σχέδιο και Οδηγός Πολιτικής και Διαδικασιών για: (i) το Σχέδιο «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη» και (ii) το Σχέδιο «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Ζωτικής Σημασίας»

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,  αποφάσισε τα ακόλουθα:

 

(i)      Την έγκριση των δύο προτεινόμενων Σχεδίων, των  Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών τους, καθώς και την Πολιτική Χορηγιών τους, με βάση τις προτάσεις της Διεύθυνσης με μόνη αλλαγή τη διαφοροποίηση του ανώτατου ωριαίου χορηγήματος ανά καταρτιζόμενο, ανά επίπεδο σε 12 ευρώ για το επίπεδο ένα (1) και σε 17 ευρώ  για  επίπεδο δύο (2),  με  έναρξη  ισχύος των   Σχεδίων από την 1η Οκτωβρίου 2014 (Αρ. Απόφασης: 83/2014).

 

(ii)     Την υιοθέτηση των ρυθμίσεων αναφορικά με τα μέγιστα ποσά έγκρισης ανά Αρμόδιο Όργανο για τα συγκεκριμένα Σχέδια (Αρ. Απόφασης: 84/2014).

 

(iii)    Να εξουσιοδοτήσει τη Γενική Διεύθυνση όπως:

 

(α)       Διενεργήσει οποιεσδήποτε αλλαγές στα Σχέδια ή/και στους Οδηγούς Πολιτικής και Διαδικασιών που τυχόν κριθούν απαραίτητες από τον ΕΕΚΕ, ώστε να συνάδουν με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013. Επίσης, να επιφέρει τυχόν επιμέρους λειτουργικής υφής αλλαγές στην περιγραφή των Σχεδίων και στους Οδηγούς, που θα κριθούν σκόπιμες για την αποτελεσματική εφαρμογή των Σχεδίων (Αρ. Απόφασης: 85/2014).

 

(β)       Προωθήσει κατάλληλες ενέργειες για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνει αναγκαίο, για την ομαλή έναρξη εφαρμογής των Σχεδίων (Αρ. Απόφασης: 86/2014).

 

Για να δείτε τα δύο Σχέδια, τους Οδηγούς Πολιτικής και Διαδικασιών τους καθώς και τη Πολιτική Χορηγιών τους, όπως αυτά εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, πατήστε στο  Σχέδιο «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη (De Minimis)» και στο Σχέδιο «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Ζωτικής Σημασίας (De Minimis)».

 

Θεματολόγια 2015 - 2016

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε την έγκριση των Θεματολογίων για την περίοδο 2015 - 2016, για τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη, τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Ζωτικής Σημασίας, τα Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο και τα Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό (Αρ. Απόφασης: 87/2014).  

 

Για να δείτε τα Θεματολόγια για την περίοδο 2015 - 2016, πατήστε στα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη, στα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Ζωτικής Σημασίας, στα Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο και τα Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό.

 

Αναθεώρηση Οδηγού Πολιτικής και Διαδικασιών για το Σχέδιο: «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών»

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αποφάσισε τα ακόλουθα:

(i)        Την έγκριση του αναθεωρημένου Οδηγού Πολιτικής και Διαδικασιών του Σχεδίου και την έναρξη ισχύος του από 1η Οκτωβρίου 2014 σύμφωνα με τις προτεινόμενες  από  τη  Διεύθυνση  βελτιώσεις, με μόνη αλλαγή τη διαφοροποίηση του ωριαίου ποσού επιχορήγησης σε 12 ευρώ ανά συμμετέχοντα για το επίπεδο ένα (1) και σε 17 ευρώ ανά συμμετέχοντα για το επίπεδο δυο (2) (Αρ. Απόφασης: 88/2014).

 

(ii)       Την υιοθέτηση των ρυθμίσεων αναφορικά με τα μέγιστα ποσά έγκρισης ανά Αρμόδιο Όργανο για το συγκεκριμένο Σχέδιο (Αρ. Απόφασης: 89/2014).

 

(iii)      Να εξουσιοδοτήσει τη Γενική Διεύθυνση όπως προωθήσει κατάλληλες ενέργειες για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων (Αρ. Απόφασης: 90/2014).

 

Για να δείτε τον αναθεωρημένο Οδηγό και τη Πολιτική Χορηγιών για το πιο πάνω Σχέδιο, όπως αυτά εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο πατήστε εδώ.

 

Σχέδιο και Οδηγός Πολιτικής και Διαδικασιών για το Σχέδιο «Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο»

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αποφάσισε τα ακόλουθα:

(i)        Την έγκριση του προτεινόμενου νέου Σχεδίου, με έναρξη λειτουργίας του από την 1η Δεκεμβρίου 2014, του Οδηγού Πολιτικής και Διαδικασιών, της Πολιτικής Χορηγιών, καθώς και των ρυθμίσεων σχετικά με τη λειτουργία του νέου Σχεδίου, με μόνη αλλαγή τη διαφοροποίηση του ανώτατου ωριαίου χορηγήματος ανά καταρτιζόμενο, ανά επίπεδο σε 12 ευρώ για το επίπεδο ένα (1) και σε 17 ευρώ   για   επίπεδο   δύο (2),  με  έναρξη   ισχύος  των  Σχεδίων από την 1η Δεκεμβρίου 2014 (Αρ. Απόφασης: 91/2014).

(ii)       Την υιοθέτηση των ρυθμίσεων αναφορικά με τα μέγιστα ποσά έγκρισης ανά Αρμόδιο Όργανο για το συγκεκριμένο Σχέδιο (Αρ. Απόφασης:  92/2014).

 

(iii)        Να εξουσιοδοτήσει τη Γενική Διεύθυνση όπως:

 

(α)  Διενεργήσει οποιεσδήποτε αλλαγές στο Σχέδιο ή/και στον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών που τυχόν κριθούν απαραίτητες από τον ΕΕΚΕ, ώστε να συνάδουν με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013. Επίσης, να επιφέρει τυχόν επιμέρους λειτουργικής υφής αλλαγές στην περιγραφή του Σχεδίου και στον Οδηγό που θα κριθούν σκόπιμες για την αποτελεσματική εφαρμογή του Σχεδίου (Αρ. Απόφασης: 93/2014).

 

(β)  Προωθήσει κατάλληλες ενέργειες για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνει αναγκαίο, για την ομαλή έναρξη εφαρμογής του Σχεδίου (Αρ. Απόφασης:  94/2014).

 

Για να δείτε το Σχέδιο, τον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών και τη Πολιτική Χορηγιών που διέπει το Σχέδιο, όπως αυτά εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, πατήστε εδώ.

 

Σχέδιο και Οδηγός Πολιτικής και Διαδικασιών για το Σχέδιο «Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό»

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε τα ακόλουθα:

 

(i)        Την έγκριση του προτεινόμενου νέου Σχεδίου, με έναρξη λειτουργίας του από την 1η Δεκεμβρίου 2014, του Οδηγού Πολιτικής και Διαδικασιών, της Πολιτικής Χορηγιών, καθώς και των ρυθμίσεων σχετικά με τη λειτουργία του νέου Σχεδίου (Αρ. Απόφασης:  95/2014).  

 

(ii)      Την υιοθέτηση των ρυθμίσεων αναφορικά με τα μέγιστα ποσά έγκρισης ανά Αρμόδιο Όργανο για το συγκεκριμένο Σχέδιο (Αρ. Απόφασης:  96/2014).

 

(iii)       Να εξουσιοδοτήσει τη Γενική Διεύθυνση όπως:

 

(α)  Διενεργήσει οποιεσδήποτε αλλαγές στο Σχέδιο ή/και στον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών που τυχόν κριθούν απαραίτητες από τον ΕΕΚΕ, ώστε να συνάδουν με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013. Επίσης, να επιφέρει τυχόν επιμέρους λειτουργικής υφής αλλαγές στην περιγραφή του Σχεδίου και στον Οδηγό που θα κριθούν σκόπιμες για την αποτελεσματική εφαρμογή του Σχεδίου (Αρ. Απόφασης: 97/2014).

 

(β) Προωθήσει κατάλληλες ενέργειες για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνει αναγκαίο, για την ομαλή έναρξη εφαρμογής του Σχεδίου (Αρ. Απόφασης:  98/2014).

 

Για να δείτε το Σχέδιο, τον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών και τη Πολιτική Χορηγιών που διέπει το Σχέδιο, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, πατήστε εδώ.

 

Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης που έληξε στις  31/12/2012

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση του θέματος ενέκρινε το Προσχέδιο ανανέωσης της Συλλογικής Σύμβασης και έδωσε οδηγίες όπως αυτό σταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών μέσω του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για έγκριση πριν την υπογραφή του από τα δύο μέρη (Αρ. Απόφασης: 102/2014).

 

Στη συνέχεια, σημείωσε το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη νενομισμένη διαδικασία, μετά την έγκριση του Προσχεδίου ανανέωσης της Συλλογικής Σύμβασης από το Υπουργείο Οικονομικών και την υπογραφή της από τα δύο μέρη, αυτή θα σταλεί στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για κατάθεση και έγκρισή της από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

 

 

Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης (ΑξιοΠιστοΣυν): Πιστοποίηση Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και Δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ)

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων συμφώνησε με την εισήγηση για παράταση της μεταβατικής περιόδου για πιστοποίηση ΚΕΚ και ΔΕΚ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014. Ως εκ τούτου, σημείωσε το Συμβούλιο, από  την 1η Ιανουαρίου 2015:

 

(ι)  Μόνο πιστοποιημένα ΚΕΚ θα έχουν δυνατότητα συνεργασίας με την ΑνΑΔ για την εφαρμογή επιχορηγούμενων, συγχρηματοδοτούμενων ή/και προκηρυσσόμενων δραστηριοτήτων κατάρτισης, εξαιρουμένων επιχειρήσεων που οργανώνουν και εφαρμόζουν Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης για το προσωπικό τους.

(ιι) Μόνο σε πιστοποιημένες ΔΕΚ θα υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής επιχορηγούμενων, συγχρηματοδοτούμενων ή/και προκηρυσσόμενων από την ΑνΑΔ δραστηριοτήτων κατάρτισης, εξαιρουμένων επιχειρήσεων που εφαρμόζουν Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης για το προσωπικό τους, εντός των εγκαταστάσεών τους (Αρ. Απόφασης: 105/2014).

 


Επικοινωνία

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος
Τ. Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22515000
Τηλέφωνο Λειτουργού
Εξυπηρέτησης: 22390300
Τηλεομοιότυπο: 22496949
Ηλ. Διεύθυνση: hrda@anad.org.cy

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού © Πνευματικά δικαιώματα 2019

Developed By: Dynamic Works | Powered By: EasyConsole CMS


x

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα και να βελτιώνει την εμπειρία σας κατά τη διάρκεια της πλοήγησης σας. Επιλέγοντας το παρακάτω πλαίσιο "Αποδοχή και κλείσιμο", παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies, εκτός από αυτά που κρίνονται ως απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου. Διαβάστε την Πολιτική Cookie για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τον τρόπο διαγραφής ή αποκλεισμού τους. .

Αποδοχή και κλείσιμο Διαβάστε περισσότερα