http://www.hrda.org.cy

567η ΣΥΝΕΔΡΙΑ (2/2014) 17 Φεβρουαρίου 2014

΄Ελεγχος των Λογαριασμών της Αρχής για το έτος 2012 από τη Γενικό  Ελεγκτή της Δημοκρατίας

 

Το Συμβούλιο διεξήλθε διεξοδικά την πιο πάνω αναφερόμενη αλληλογραφία με τη Γενικό Ελεγκτή, καθώς και τη συνοπτική κατάσταση των παρατηρήσεων/ εισηγήσεων που υποβλήθηκαν από τη Διεύθυνση για τα σχόλια της Γενικού Ελεγκτή. Για συγκεκριμένα θέματα, το Συμβούλιο έλαβε συγκεκριμένες αποφάσεις και έδωσε οδηγίες στη Γενική Διεύθυνση για προώθηση των αναγκαίων ενεργειών για εφαρμογή τους.

 

Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων της Αρχής για το έτος 2014: Διενέργεια δαπανών μετά την 28/2/2014

 

Το Συμβούλιο μετά από ενδελεχή μελέτη του θέματος αποφάσισε να υιοθετήσει την εισήγηση της Διεύθυνσης και να εξουσιοδοτήσει τη διενέργεια δαπανών από 1η Μαρτίου 2014 μέχρι και την ψήφιση του Προϋπολογισμού από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας  (Αρ. Απόφασης: 18/2014).

 

Μηχανογράφηση δύο (2) νέων Σχεδίων στο ΣΥΠΡΟ («Σχέδιο Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής εκπαίδευσης μέχρι και Διετούς Διάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/ Οργανισμούς (ΣΤΑΔ)» και «Σχέδιο Τοποθέτησης ΄Ανεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/ Οργανισμούς (ΣΤΑΠ)»)

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε με τη θέση της Διεύθυνσης και έκρινε ότι η προτεινόμενη διαδικασία δεν αντιβαίνει στη νομοθεσία και ως εκ τούτου, λόγω και της άμεσης ανάγκης για έναρξη της λειτουργίας των Σχεδίων, έδωσε οδηγίες στη Διεύθυνση να ακολουθήσει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση με την εταιρεία Logicom Solutions Ltd (Αρ. Απόφασης: 20/2014).

 

Το Συμβούλιο ζήτησε επίσης όπως για το θέμα, ενημερωθεί άμεσα η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις δικές της ενέργειες (Αρ. Απόφασης: 21/2014).

 

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης - Συνήθη και Ζωτικής Σημασίας Β΄ Εξαμήνου 2014

 

Με σκοπό να μη διακοπεί η εφαρμογή Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων κατά το Β΄ Εξάμηνο 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να επιτρέψει σε ιδρύματα/οργανισμούς κατάρτισης την υποβολή, στο πλαίσιο της ισχύουσας διαδικασίας, Προδιαγραφών και Εφαρμογών Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης-Συνήθη, καθώς και Προγραμμάτων Ζωτικής Σημασίας, για σκοπούς εξέτασης και έγκρισής τους για εφαρμογή κατά το Β΄ Εξάμηνο 2014, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις (Αρ. Απόφασης:  26/2014):

 

(ι)        Όλες οι Προδιαγραφές για Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης - Συνήθη που θα εγκριθούν, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν εγκριθεί προηγουμένως από  την  ΑνΑΔ, θα  ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014.

 

(ιι)       Οι Εφαρμογές Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης - Συνήθη και Προγραμμάτων Ζωτικής Σημασίας, που θα εγκριθούν για υλοποίηση το Β΄ Εξάμηνο 2014, θα πρέπει απαραίτητα να εφαρμοστούν σε τέτοιο χρόνο ούτως ώστε η υποβολή και παραλαβή από την ΑνΑΔ όλων των παραστατικών για καταβολή χορηγήματος να γίνει το αργότερο  μέχρι  την  31η Δεκεμβρίου 2014.  Ως  εκ  τούτου, δεν  θα  ισχύει  η πρόνοια του Οδηγού Πολιτικής και Διαδικασιών που προνοεί ότι: «Τα έγγραφα πρέπει να παραληφθούν το αργότερο μέσα σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από την τελευταία μέρα του μήνα μέσα στον οποίο έχει λήξει το πρόγραμμα.».

 

Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε τη Διεύθυνση να ενημερώσει κατάλληλα τους ενδιαφερομένους για την πιο πάνω απόφασή του.

 


Επικοινωνία

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος
Τ. Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22515000
Τηλέφωνο Λειτουργού
Εξυπηρέτησης: 22390300
Τηλεομοιότυπο: 22496949
Ηλ. Διεύθυνση: hrda@anad.org.cy

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού © Πνευματικά δικαιώματα 2019

Developed By: Dynamic Works | Powered By: EasyConsole CMS


x

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα και να βελτιώνει την εμπειρία σας κατά τη διάρκεια της πλοήγησης σας. Επιλέγοντας το παρακάτω πλαίσιο "Αποδοχή και κλείσιμο", παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies, εκτός από αυτά που κρίνονται ως απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου. Διαβάστε την Πολιτική Cookie για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τον τρόπο διαγραφής ή αποκλεισμού τους. .

Αποδοχή και κλείσιμο Διαβάστε περισσότερα